Ikona sejfuPrawo gospodarcze

Prawo gospodarcze określa się jako zespół norm, które regulują status prawny przedsiębiorców, a także stosunki prawne związane bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością. Podmiotem prawa gospodarczego są zatem przedsiębiorcy i ich kontrahenci (kontrahentem może być w tym przypadku inny przedsiębiorca lub osoba fizyczna, która nie ma własnej firmy). W Polsce źródłem prawa gospodarczego jest przede wszystkim ustawa Prawo przedsiębiorców oraz Kodeks spółek handlowych. W Kodeksie spółek handlowych znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak nasza kancelaria pomaga przyszłym i obecnym przedsiębiorcom?

W ramach prawa gospodarczego mieszczą się również zasady dotyczące tego, w jaki sposób można założyć własną działalność. Wymaga to złożenia wniosku do odpowiednich organów i dostarczenia dokumentów. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu. 

Ponadto pomagamy w zamykaniu działalności i jej zawieszaniu. Służymy taką radą w sytuacji, gdy będą chcieli Państwo przekształcić swoją spółkę, rozwiązać ją lub założyć. W takim przypadku konieczne jest dopełnienie wielu formalności, aby wszystko odbyło się zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Warto zatem skorzystać z pomocy adwokatów, którzy są na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

Oferujemy pomoc nie tylko w rozpoczęciu i prowadzeniu postępowań sądowych między przedsiębiorcami ale również sporządzanie i opiniowanie pism i umów, reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej, rejestracja spółek prawa handlowego, udział w negocjacjach handlowych, podział i likwidacja spółek, kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.
Ponadto kancelaria oferuje audyt, polegający przede wszystkim na ocenie istniejących rozwiązań prawnych, ocenie istniejących umów jak również stworzenie rozwiązań zabezpieczających interesy przedsiębiorcy, jak stworzenie wzoru umowy, wprowadzenie rozwiązań ułatwiających późniejsze dochodzenie niezaspokojonych wierzytelności jak również wdrażanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych.

Umowy to porozumienie i wyraz wzajemnego zaufania ale pamiętać należy również, że umowy zawiera się na złe czasy.

Skontaktuj się z nami