Upadłość Getin Noble Bank S.A.

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd ogłosił upadłość Getin Noble Banku S.A. Oznacza, to że wszczynanie nowych postępowań o zapłatę jak również postępowań egzekucyjnych jest niedopuszczalne.

Co natomiast ze sprawami w toku?
Tutaj zdania wśród prawników są podzielone. Naszym zdaniem prawidłowym postępowaniem Sądu w sprawie zarówno o ustalenie jak i zapłatę byłoby zawieszenie postepowanie jedynie na czas ustalenia osoby syndyka. Następnie podjęcie przedmiotowego postepowania z udziałem syndyka. Takie sprawy powinny, naszym zdaniem, toczyć się dalej. Jeżeli natomiast w pozwie zawarte było roszczenie o zapłatę, takie sprawy powinny zostać zawieszone do czasu wpisu bądź odmowy wpisu roszczenia na listę wierzytelności.

Co zatem może zrobić kredytobiorca na tym etapie?
Najważniejsze i kluczowe jest to aby każdy z kredytobiorców dokonał potrącenia wierzytelności tj. kwoty którą na dzień dzisiejszy do banku wpłacił a następnie dokonał zgłoszenia wierzytelności do syndyka. Termin na zgłoszenie wierzytelności jest krótki i wynosi 30 dni, mija zatem w dniu 19 sierpnia 2023 r.

Czy po tym terminie będzie to niemożliwe ?
Zgłoszenie wierzytelności będzie możliwe ale będzie dodatkowo płatne. Do 19 sierpnia 2023 r jest ono bezpłatne. Dokonać zgłoszenia wierzytelności można przez Krajowy Rejestr Zadłużonych https://krz.ms.gov.pl/.

Nie można tego zrobić w inny sposób niż przez wyżej wskazaną stronę internetową.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia?

Przede wszystkim zaświadczenie o dokonanych wpłatach na rzecz banku najbardziej aktualne, bądź potwierdzenia przelewów pobrane z konta. Należy dołączyć również umowę, załączniki do umowy, oświadczenie o potrąceniu, jeżeli w sprawie zapadł wyrok to również wyrok. Lista dokumentów jest tylko przykładowa. Bardzo istotne jest to, że jeżeli nie działa za ciebie profesjonalny pełnomocnik, w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wierzytelności należy wszystkie załączone dokumenty w oryginale bądź ich poświadczoną kopię złożyć w sądzie upadłościowym.

Po dokonaniu zgłoszenia należy śledzić na bieżąco czynności podjęte przez syndyka w szczególności ustaloną przez niego listę wierzytelności. Jeżeli Twoja wierzytelność nie została na niej umieszczona przysługują Ci środki zaskarżenia najpierw sprzeciw (14 dni od ogłoszenia listy wierzytelności) następnie zażalenie (7 dni). Pamiętaj, że o sporządzeniu listy wierzytelności nikt Cię nie powiadomi, zostanie ona ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Nasza kancelaria może wesprzeć Cię podczas zgłoszenia wierzytelności jak również na dalszym etapie postępowania.

Zapraszamy do kontaktu.

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

(*) - Pola oznaczone gwiazdką, są wymagane.

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane