Makieta domku jednorodzinnego na wadzeUpadłość konsumencka

Upadłość konsumencka ma jeden główny cel – zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika. Co to oznacza w praktyce? Gdy przeciwko dłużnikowi jest prowadzona egzekucja i zajmowane są jego poszczególne przedmioty majątkowe, wówczas wszyscy wierzyciele mają równe prawo do tego, aby odzyskać swoje pieniądze. Niezależnie od tego, czy uzyskali oni już tytuły egzekucyjne i czy ich wierzytelności są już wymagane, nie zostaną oni pominięci podczas podziału majątku. Ogłoszenie upadłości jest więc swego rodzaju przymusem wobec konsumenta lub przedsiębiorcy, jeśli jest on niewypłacalny lub nadmiernie zadłużony, umożliwiającym odzyskanie przez wierzycieli pieniędzy.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która jest konsumentem. Taką upadłość można ogłosić więcej niż raz, ale nie częściej niż co 10 lat. Aby postępowanie mogło się rozpocząć, należy złożyć wniosek upadłościowy w sądzie (właściwym dla miejsca zamieszkania konsumenta). Na decyzję sądu wpływ będą miały dowody świadczące o tym, że konsument nie jest w stanie spłacić swoich długów. 

Celem postepowania jest ustalenie jakim osobom, w jakiej wysokości oraz w jakich terminach, będziesz zobowiązany spłacić swoje zadłużenie, przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania rodziny. W większości przypadków oznacza to, że możesz liczyć nie tylko na rozłożenie długów na raty, ale także na ich bardzo znaczne zredukowanie czy też całkowite umorzenie. 


Nowoczesne miasto