KREDYT PLN - WIBOR

Czym jest WIBOR?

WIBOR to wskaźnik referencyjny określający oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce.

 

Jaki wpływ WIBOR ma na ratę kredytu?

Wskaźnik WIBOR jest wykorzystywany do ustalania oprocentowania kredytów, natomiast oprocentowanie to kluczowy składnik wynagrodzenia banku za oddanie do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kredytu określonej kwoty środków pieniężnych.
Wskaźnik WIBOR wraz z marżą stanowią oprocentowanie kredytu.

 

Dlaczego WIBOR powinien zostać usunięty z umowy?

WIBOR to wskaźnik wyznaczany jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania deklarowanych przez największe polskie banki. Na podstawie tak wskazanych stóp procentowych banki miały zgadzać się udzielać sobie nawzajem pożyczek.
Między innymi dlatego, że wskaźnik ten ustalany jest na podstawie jedynie deklarowanych wielkości oprocentowania pożyczek jakich banki miałyby sobie udzielać, a nie rzeczywistych wielkości to jedna ze stron – Bank- może dowolnie wpływać na zakres własnego zobowiązania.
Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 22 maja 1991 r. (III CZP 15/91, LEX nr 3674) jednoznacznie wskazał, że „za sprzeczne z naturą umowy gospodarczej należy uznać pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków”.

Dlaczego warto wystąpić na drogę sądową?

  • W przypadku ewentualnej wygranej czyli wyeliminowania oprocentowania opartego na WIBOR, kredytobiorca będzie spłacał jedynie ratę kapitałową powiększoną o odsetki w wysokości niezmiennej marży.
    Powyższe oznacza, że wysokość Twojej raty może znacząco zostać obniżone.
  • Eliminacja tej klauzuli wyłączy jej działanie nawet wstecz czyli od początku trwania umowy. W związku z czym po stronie kredytobiorcy powstaje nadpłata, której zwrotu można będzie dochodzić.
  • W przypadku wyeliminowania klauzuli dotyczącej WIBORu nie będzie konieczności spłacenia kapitału jednorazowo, umowa kredytowa obowiązuje nadal, jednakże ze stałym oprocentowaniem w wysokości marży.
  • W przypadku wygranej kosztami postępowania sądowego zostanie obciążany bank, co oznacza że kredytobiorca może otrzymać zwrot kosztów procesu w tym kosztów ustanowionego pełnomocnika.